Privacy beleid

Inleiding
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing, dezelfde privacywetgeving is van toepassing in de hele Europese Unie (EU). Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van To Act en is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van To Act accepteert u het privacy beleid van To Act. To Act respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Privacy statement De privacy van de deelnemers is voor To Act heel belangrijk. To Act gaat zorgvuldig met de gegevens van deelnemers om en behandelt deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat To Act de persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend gebruikt om de dienstverlening goed te laten verlopen en nooit informatie van deelnemers zal verstrekken aan derden tenzij anders is overeengekomen in een contract of offerte. Uiteraard zijn deelnemers hiervan op de hoogte en hebben zij hiermee ingestemd.

Behandeling van de persoonsgegevens
1. To Act gebruikt de persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
2. To Act verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of administratieve handeling zoals onderhouden van contact, communicatie, facturering en belastingaangifte.
3. Als u zich aanmeldt voor één van de diensten van To Act, wordt van u gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde computer van To Act of op de beveiligde server van een derde partij.

Bewaartermijn
1. To Act bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.
2. To Act biedt alle deelnemers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van persoonsgegevens die zijn verstrekt. Klachten Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door To Act, laat dit vooral aan ons weten. Mocht u er onverhoopt niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 februari 2023 te Dalfsen. To Act kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Ontdek wat To Act voor jou of jouw team kan betekenen.

Bel

06 82 33 51 59

Mail

info@to-act.nl

Bezoek

Dokter Stolteweg 82; gebouw 'Galilei'
8025 AZ  Zwolle